Mainostoimistot ovat luovien ihmisten työkenttiä
neljaulottuvuutta

Mainostoimistot ovat luovien ihmisten työkenttiä

Mainostoimistossa työskentelee ihmisiä monenlaisissa rooleissa, mutta ulkopuolisille on monesti epäselvää, mikä on kenenkin tonttia. Useimmiten mainostoimiston väestä osataan mainita copywriter ja AD, mutta lisäksi toimistoista löytyvät useimmiten myös mm. projektijohtaja, tiimin vetäjä, yhteyspäällikkö, suunnittelupäällikkö, web designer ja käyttöliittymäsuunnittelija. Työ on mainostoimistossa monen kohdalla säännöllistä päivätyötä, mutta luova työ edellyttää joustavuutta työajoista sekä jatkuvaa ajattelua ja ideointia. Päivät venyvät projektin kiireisimmissä vaiheissa pitkiksi. Tyypillisesti vuoteen mahtuu useita kymmeniä projekteja, joista käynnissä on useampi samanaikaisesti. Aikataulut ovat yleensä tiukkoja, ja työ on usein stressaavaa, vaikkakin hauskaa.

Copywriter kirjoitustyöt liikkuvat laidasta laitaan

Copywriter on markkinointiviestinnän ammattilainen ja hänen tehtävänään on yleensä mainosten ideointi ja tekstien kirjoittaminen. Mainonnan tarkoituksena on aina lisätä asiakkaan myyntiä, mutta toisinaan tavoitteena voi olla esimerkiksi pureva tiedotuskampanja. Päätehtävä on aina kuitenkin sama: haluttu viesti pitää saada tehokkaasti läpi halutulle kohderyhmälle. Copywriterin tehtävänä on ideoida ja kirjoittaa mainostekstejä lehtiin, televisioon ja radioon, sekä lisäksi nettiin ja erilaisiin mobiilipalveluihin. Työhön voi sisältyä myös mainoskampanjoiden suunnittelua. Niin kuin monessa muussakin mainostoimiston työssä, copywriterin työssä vaaditaan luovuutta, hyvää kirjallista ilmaisua ja markkinointiviestinnän tuntemusta. Myös esiintymistaito ja kielten osaaminen on merkittävä etu. Mainosten suunnittelu on aina tiimityötä, joten hyvät yhteistyötaidot ovat ehdoton vaatimus. Copywriter voi edetä esimerkiksi Senior copywriteriksi, konseptisuunnittelijaksi, projektipäälliköksi, tieto- tai vuorovaikutussuunnittelijaksi tai asiakkuuspäälliköksi.

Copywriter kirjoitustyöt liikkuvat laidasta laitaan
Copywriter kirjoitustyöt liikkuvat laidasta laitaan

Kampanjan tai mainoksen suunnitteluvaihe alkaa sillä, että selvitetään mitä asiakas mainokselta toivoo. Kun asiakkaan tarpeet on selvitetty, voidaan alkaa suunnitella, mikä olisi tehokkain lähestymistapa ja viestintäkanava. Tähän kuuluu myös ideointia ja sisällön suunnittelua, johon osallistuu yleensä koko tiimi. Vaikka suunnittelua tehdään ryhmässä, kirjoittaa copywriter tekstit yleensä itsenäisesti ja saa niistä sitten palautetta muulta ryhmältä ja asiakkaalta. Työhön kuuluvat olennaisesti asiakaspalaverit ja esimerkiksi viestintäratkaisujen pohtiminen.

Copywriterin kirjoitustyöt voivat vaihdella paljonkin projektista riippuen. Ne voivat olla paitsi mainostekstejä, myös mainosten vuorosanoja tai käsikirjoituksia. Asiakkaasta, tuotteesta, mainoskanavasta ja kohdeyleisöstä riippuen tekstit voivat olla asiapitoisia, puhekielisiä vuorosanoja tai mieleen jääviä sloganeita. Suunnittelua edeltää aina tutustuminen tuotteisiin, asiakkaaseen, kohderyhmiin ja erilaisiin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin.

AD huolehtii mainoksen visuaalisesta ilmeestä

Copywriterin läheisin työkaveri on AD eli graafikko, joka vastaa mainoksen visuaalisesta ilmeestä. AD ja copywriter työskentelevätkin usein tiiviinä työparina. AD:n työ on itsenäistä luovaa työtä, jota voisi verrata vaikkapa taidemaalarin työhön. Hyvä AD ymmärtää asiakkaan toiminnan luonteeseen sopivan visuaalisen ilmeen ja osaa valita sopivat värit, muodot ja tunnelman. AD:n työssä tarvitaan kuvallisen ilmaisutaidon lisäksi markkinoinnin ja trendien tuntemusta, sekä stressinsietokykyä.

AD:n työtehtäviin kuuluu monesti kuvitusten suunnittelun lisäksi yhteydenpito valokuvaajiin ja esimerkiksi painotaloihin, sillä hän myös valvoo, että lopputulos on visuaalisesti suunnitellun kaltainen. AD:n tärkeimpiin työvälineisiin kuuluvat nykyään toki tietokone ja sen erilaiset kuvankäsittely-, piirto- ja taitto-ohjelmistot ja perinteiset kynä, paperi ja kuva-aineistot.

Taiteilijoiden lisäksi tarvitaan tuotannon hallinnoijia

Näiden sisällöntuottajien lisäksi mainostoimistossa tärkeässä roolissa on asiakkuudenhoitaja, joka on usein asiakkaan ainoa kontakti mainostoimistoon. Hänen tehtävänään on siis toimia linkkinä asiakkaan ja tuotannon välillä. Hänen täytyy seurata jatkuvasti sitä, missä vaiheessa asiakkaan tilaama tuote on mainostoimistossa menossa.

Tuotantopäälliköiden vastuulla taas on jakaa työtehtävät tuotannolla ja he vastaavat siitä, että projekti lopulta valmistuu.

Koodaajia tarvitaan nettisivujen rakentamisessa, sillä yhä suurempi osa mainonnasta tapahtuu netissä. Koodaajat siis siirtävät AD:n ja copywriterin vision nettiin.

Saatat myös pitää...